Utvalda produkter hos rätt butiker
I lager med snabba leveranser

Så väljer vi produkter

Vinnare av Outdoors stipendium 2023

Vi har utsett vinnaren i Outdoors stipendium, som för sin uppsats vinner 10 000 kronor. Stort grattis och tack till alla som deltagit med sina uppsatser inom ämnet turism.

Sara Frenning vinner Outdoors stipendium 2023.
Sara Frenning vinner Outdoors stipendium 2023.

Den 28 november 2023 utsåg vi vinnaren av Outdoors stipendium 2023, ett stipendium för dig som författat en uppsats som berör turism och som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde. Tack till alla fina bidrag som kommit in till oss.

Vi säger stort grattis till Sara Frenning som läst en Masters degree inom Human ekologi vid Lunds Universitet 2021-2023. Hon skrev under våren 2023 en masteruppsats inom ämnet Human ekologi med titeln:

"A Heavy Burden. Coloniality and Exploitation of the Subaltern in Nepal’s Mountain Tourism Industry".

Sara vinner 10 000 kronor. 

På Lunds Universitet kan du läsa uppsatsen

Juryns motivering lyder:

Juryn anser att Saras uppsats är både tänkvärd och läsvärd och att hon kommer med flera nya vinklar och insikter kring turismen i Nepal. 

Med sin uppsats bidrar Sara till en större kunskap kring hur vandrings- och klättringsindustrin påverkar lokala arbetare och hur industrin rättfärdigar dåliga arbetsförhållanden och maktdynamiker. Sara lyfter fram nya vinklar och en inblick bakom kulisserna av en industrin som de flesta bara känner till genom flashiga bergsbestigningsbilder och historier. Detta genom intervjuer med de lokala arbetarna. Hon erbjuder en annan syn på turismen i Nepal och belyser vilka effekter den har haft och hur den kan bli bättre. 

Utdrag ur uppsatsen: 
Chandra, a young man in his 20s from the upper region of Solukhumbu is spending offseason in Kathmandu. He normally works as a support guide on Chomolungma but now sits across from me, sipping on a coffee, in stark contrast to his work life which includes carrying tents, oxygen, food, and other necessary and unnecessary items between base camp (5,364m) and camp four (7,906m) – if needed he also supports clients up to the summit. His job requires him to cross the Kombu icefall (the most dangerous part of Chomolungma) between 14-20 times per expedition, vastly surpassing a clients 2-4 times. Chandra routinely risks his own life to support the dreams of clients and despite (or perhaps because) working for one of the biggest expedition agencies, Chandra only takes home about 10 USD a day after paying his own expenses.

Så har vinnaren tagits fram:

Juryn har gått igenom alla inskickade uppsatser och bedömt de som bäst bidragit med nya kunskaper inom turism. Detta enligt kriterier som helhetsbedömning, relevans i ämnet, kreativitet och nyskapande. Juryn består av medarbetare på Outdoor.se och beslutet kan inte överklagas.

Stort grattis till vinnaren av Outdoors stipendium 2023!

Tidigare vinnare 

Här kan du läsa mer om stipendiet och hur du går tillväga för att delta med din uppsats 2024.


Redaktionen
Outdoor.se
Innehåll i denna artikel