Utvalda produkter hos rätt butiker
I lager med snabba leveranser

Så väljer vi produkter

Stipendium för dig som författat en uppsats som berör turism

Studerar du turism eller har skrivit en uppsats som berör turism? Då har du möjlighet att delta med din uppsats i en uppsatstävling som Outdoor årligen kommer arrangera. Stipendiet är värt 10 000 kronor.

Outdoor Stipendium inom turism.
Martin Funevall på Outdoor är med och arrangerar en uppsatstävling för studenter inom turism.

Outdoors nya stipendium delas ut till årets bästa uppsats inom turism – för att stödja och uppmuntra bidrag till att bevisa hur viktig turismen är och hur den kan utvecklas för framtiden.

Outdoor Stipendium inom turism

Outdoor är idag ett av Sveriges ledande företag inom uteliv. Att öka kunskapen inom turism och dess framtid är något vi brinner för. Därför vill vi belöna en uppsats som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde genom ett nyinstiftat stipendium, värt 10 000 kronor.

  • Outdoors stipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet turism. Detta avser uppsatser gjorda under läsåret 2023/2024.
  • Stipendiet är värt 10 000 kronor och delas ut en gång per år.
  • Sista ansökningsdag är 31 oktober 2024. 
  • Outdoors stipendiat presenteras i december 2024, på Outdoor.se. Vinnaren kontaktas även personligen.

Information om vårt stipendium

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av studenter som har skrivit C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats) vid en högskola/universitet eller slutuppsats på en annan likgiltig eftergymnasial utbildning i Sverige eller internationellt under läsåret 2023/2024. Uppsatsen ska vara inom ämnesområdet turism, antingen med fokus på Sverige eller internationellt.

Uppsatsen får gärna beröra områden som Outdoor är verksamma inom, det vill säga friluftsliv, vandring, fiske eller andra outdoor-aktiviteter. Men du är lika välkommen och har lika stor chans att bli en vinnare genom att ansöka med en uppsats som berör turismen på ett bredare plan. Det kan alltså även vara inom ekonomi, reklam och pr, marknadsföring, management, redovisning och medicin. Vi är redo för kunskap.

Hur mycket är stipendiet värt?

Stipendiet uppgår till ett värde om 10 000 kronor. Är ni fler studenter som författat uppsatsen kommer vinstsumman att delas lika.

Hur går ansökan till?

Sänd oss din slutsats alternativt sammanfattning av uppsatsen till [email protected]. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2024.

I ansökan anger du följande uppgifter:

  • Namn och efternamn
  • Kontaktuppgifter – telefonnummer och e-post
  • Utbildning och skola
  • Kort motivering om varför du ska vinna stipendiet

Hur utses vinnaren?

Vinnaren utses av en oberoende jury. I juryn ingår Martin Funevall, Morgan Nadler, Terese Nilsson, Jens Johansson och Thomas Meivert, alla medarbetare på Outdoor. Juryn går igenom alla inskickade uppsatser och bedömer de som bäst bidragit med nya kunskaper inom turism. Detta enligt kriterier som helhetsbedömning, relevans i ämnet, kreativitet och nyskapande. Beslutet kan inte överklagas.

Övriga regler

Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Outdoor. Vinnaren kan komma att behöva styrka sin plats på lärosätet där uppsatsen har skrivits. 

Frågor?

Frågor kring Outdoors stipendium skickas via e-post till [email protected].

Välkommen att delta med din uppsats!

Tidigare vinnare: 

2023 

Sara Frenning: "A Heavy Burden. Coloniality and Exploitation of the Subaltern in Nepal’s Mountain Tourism Industry".

2022

Liv Andersen: "Tillgänglighetsanpassat friluftsliv i fjällen: En studie om fjällens tillgänglighet för individer med fysisk funktionsnedsättning"


Redaktionen
Outdoor.se
Innehåll i denna artikel

Innehåll i denna artikel