Utvalda produkter hos rätt butiker
I lager med snabba leveranser

Så väljer vi produkter

Vinnare av Outdoors stipendium 2022

Vi har utsett vinnaren i Outdoors stipendium, som för sin uppsats vinner 10 000 kronor. Stort grattis och tack till alla som deltagit med sina uppsatser inom ämnet turism.

Liv Andersen vinner Outdoors stipendium 2022.
Liv Andersen vinner Outdoors stipendium 2022.

Den 13 december 2022 utsåg vi den första vinnaren av Outdoors stipendium 2022, ett stipendium för dig som författat en uppsats som berör turism och som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde. Tack till alla fina bidrag som kommit in till oss.

Vi säger stort grattis till Liv Andersen som läst Turismprogrammet 180 hp vid Umeå Universitet 2019–2022. Hon skrev under våren 2022 en C-uppsats i kulturgeografi med titeln:

"Tillgänglighetsanpassat friluftsliv i fjällen: En studie om fjällens tillgänglighet för individer med fysisk funktionsnedsättning".

Liv vinner 10 000 kronor.

På Umeås Universitet kan du läsa uppsatsen

Juryns motivering lyder:

På Outdoor är det viktigt att alla får uppleva och ta del av vår svenska natur och det kopplas på ett fint sätt samman med Livs uppsats.

Med sin uppsats bidrar Liv till en djupare förståelse om hur en person med fysisk funktionsnedsättning har möjlighet att ta sig ut i fjällen, hur tillgänglighetsanpassat det är och vilka problem och hinder som behöver överbryggas.

Liv lyfter fram att fjällen inte ska begränsas till enbart en grupp av resursstarka och mobila individer i samhället och lyfter därför en grupp av vår befolkning som generellt ses ha låg mobilitet i relation till ett område som generellt kräver god mobilitet. Intresset för fjällen växer och vi lever i ett samhälle som vill verka för inklusion och tillgänglighet för alla och därför är Livs uppsats relevant och bidrar till att vidga forskningsfältet inte bara om friluftsliv utan även inklusion.

Så har vinnaren tagits fram:

Juryn har gått igenom alla inskickade uppsatser och bedömt de som bäst bidragit med nya kunskaper inom turism. Detta enligt kriterier som helhetsbedömning, relevans i ämnet, kreativitet och nyskapande. Juryn består av medarbetare på Outdoor.se och beslutet kan inte överklagas.

Stort grattis till vinnaren av Outdoors stipendium 2022!

Här kan du läsa mer om stipendiet och hur du går tillväga för att delta med din uppsats 2023.Redaktionen
Outdoor.se
Innehåll i denna artikel