Utvalda produkter hos rätt butiker
I lager med snabba leveranser

Så väljer vi produkter

Populära fiskarter i Sverige

I Sverige finns det många fina fiskevatten. I vårt avlånga land finns det salt vatten, bräckt vatten, sjöar, älvar, åar och många andra vattendrag där du kan fiska. Variationen av fiskevatten gör att det finns många olika fiskarter. Här kan du läsa mer om de mest populära fiskarterna i Sverige.

Närbild på ett par händer som håller i ett fiskespö med vatten i bakgrunden

Vilka är de populäraste fiskarterna i Sverige?

I svenska fiskevatten finns närmare 250 olika fiskarter, men vissa är populärare än andra. Populariteten beror framför allt på fiskens smak, men även fångstmetod och tillgänglighet. Populära fisksorter att fiska i Sverige är följande:

 • Aborre
 • Lax
 • Gädda
 • Öring
 • Gös

I Sverige är cirka 140 olika fiskarter inhemska och ytterligare 95-100 är sporadiska. Abborre, gädda, lax, öring och gös är de fiskarter som fångas oftast, men det finns så klart även många andra fisksorter som är populära bland sportfiskare.

Vilka metoder kan man använda för att fånga de olika arterna med?

För att fånga de olika fisksorterna krävs de olika metoder. Oftast kan du fånga fiskarna med fler än en metod så det gäller att testa sig fram.

Abborrar fångas oftast bäst med traditionellt jiggfiske Du behöver ett haspelspö som är lätt, men inte alltför mjukt samt en haspelrulle i storleken 2000-3000, en tunn flätlina, jigg och en krok. Fisketekniken med jigg är enkel. Du kastar ut, låter betet sjunka till botten och sen sträcker du upp linan och fiskar hem jiggen med små lätta ryck längs botten. Du kan även fiska abborre med mask på mete, vobblers och med fluga. Det kan också vara spännande att fånga större abborrar med Popper som är ytgående vobblers.

Laxen är sportfiskarnas favoritfisk. Det finns många fiskemetoder som fungerar bra för att fånga lax, framför allt skeddrag, spinnare, vobbler och fluga. Laxen är den populäraste fisksorten för flugfiske i Sverige.

Den skräckinjagande gäddan fångas med flera olika metoder, exempelvis fluga, mete, spinnfiske och jerbait. Gäddan finns där det finns gott om andra fiskar och står ofta på 5-10 meters djup och försvarar sitt födorevir. Ibland kommer den upp till ytan så det är bra att variera fisket och leta efter gäddan. Ibland är gäddan på mycket grunt vatten eller i vassen.

Öringen är en annan mycket populär fiskart bland svenska sportfiskare. I öringfamiljen Salmo trutta ingår Havsöring, Kustöring, Bäcköring, Insjööring och Strömöring. De bästa metoderna för att fånga en öring är spinn, fluga, mete, trolling eller pimpelfiske.

Gösen är nära släkt med abborren och fångas bäst med jiggfiske. Under sommarhalvåret är den mest aktiv på natten och vid resten av året är den mest aktiv vid skymning.

Var man kan fiska de olika arterna?

Sverige är ett otroligt fiskeland med gott om fisk i havet, insjöarna, älvarna och åarna. Nästan 10% av Sveriges yta består av sjöar och dessutom finns det rikligt med smältvatten i älvarna. Här kan du läsa mer om var i vårt avlånga land som du kan fiska de populäraste fisksorterna.

Abborren finns i många sjöar och rinnande vatten i Sverige. Den finns i hela Sverige, från norr till söder. Den gillar vattentemperaturer runt 7-8 grader och kommer gärna in och leker på grunt vatten nära stranden.

Laxen är en av de mest populära sportfiskarna i Sverige. Den går att fiska i insjöar, havet, och i älvar och åar. Det är populärt att fiska laxen när den vandrar upp i älvar och åar från havet. Den trivs där det är strömt, framför allt i in- och utlopp.

Gäddan är den mest utbredda rovfisken i Sverige och även mycket populär fiskart för sportfiskare. Du kan fånga gäddor i större delen av Sverige, med undantag för vissa delar av fjällvärlden. Den lever i sjöar, åar och i östersjökustens skärgård.

Öringen är en stor fiskfamilj och de olika sorterna finns i nästan alla fiskevatten, främst insjöar, älvar, åar och i havet. Den trivs allra bäst i landets nordliga delar eftersom fisken gillar kalla, rena och syrerika strömmar. Fisken har ett starkt revirtänkande och kan vara svår att komma åt. Utmaningen att fiska öring lockar många svenska sportfiskare.

Gösen trivs i stora och gärna grumliga sjöar samt i bräckt vatten. Det går också att fiska gös i strömmande vattendrag.

Fiskarter på Västkusten

På västkusten finns några av de vanligaste fiskarterna, men också många hotade och fredade arter. Här hittar du bland annat:

 • Makrill
 • Sill
 • Kolja
 • Marulk
 • Torsk
 • Öring
 • Hälleflundra
 • Piggvar

Fiskarter i Vänern

I Vänern finns 38 fiskarter, exempelvis:

 • Siklöja
 • Nors
 • Lax

Fiskarter i Mjörn

Mjörn har ett varierat fiskebestånd som bland annat inkluderar följande fiskarter:

 • Gös
 • Abborre
 • Gädda

Fiskarter i Mälaren

Mälaren är ett populärt fiskevatten med många arter, exempelvis:

 • Gös
 • Gädda
 • Brax

Fiskarter i Vättern

I Vätterns stora och öppna vattenmassa lever flera olika fiskarter, till exempel:

 • Nors
 • Siklöja
 • Röding

Redaktionen
Outdoor.se
Innehåll i denna artikel