Miljötänk = ”Turn your broken lures into cach”

Att Sportfiska går inte miljön spårlöst förbi hur gärna man än vill. Exempelvis nyttjas blyvikter till riggningar samt linor såsom nylon, fluorcarbon och stumlinor att fylla rulltrummorna med. Produkter som när de hamnar i naturen i stort är oförstörbara. Lägg därtill det ohämmade bruket av plastprodukter under senare år, främst inom betestillverkningen, typ gummibeten mm. Ja, det har gått så långt att t.o.m. de som binder sina egna flugor tillför plast och gummisvansar till sina kreationer. Ovan nämnda produkter (bly, linor och plast) är så kallade förbrukningsvaror inom sportfiskesvängen och hamnar inte sällan kvar ute i naturen efter avslutad fiskefärd. Inom Sportfiskebranschen snackas det dock sällan högt om miljöbelastningen som dessa produkter orsakar.

Mass polution needs mass solution
Webshopen kanalgratis.se som tillverkar och säljer gummibetena kommer under Sportfiskemässan 29-31 mars 2019 att lansera återköp av uttjänta gummibeten, oavsett tillverkare.

Se YouTube filmklipp Turn your broken lures into cach->