Yrkesfisket nätade 17 ton odlad lax & öring i Vänern 2014

Vänerns yrkesfiskare rapporterar att de 2014 tillsammans landade 16 997 kilo laxfisk fördelade på 12 450 kg insjölax (9 764 kg 2013) och 4 547 kg insjööring (3 484 kg 2013), vilket är en ökning med cirka 3,8 ton ton i jämförelse med 2013.

Snudd 17 ton ton lax/öring omräknat till antal fisk (medelvikt 3,5 kg) blir ca 4 800 stycken, vilket är cirka 1 000 fler än 2013 års fångsttal som var 3 700 blankfiskar.

Nätfiskets glansdagar var under 1990-talet då cirka 50 ton lax/öring ilandfördes årligen. Att uttagen av laxfisk minskat har sina orsaker där två är att utsättningstalen av sättfisk minskat samt att många av fiskarna lägger sina nät efter gös som genererar mer klirr i kassan än vad lax/öring gör.

2014 = 17,0 ton lax/öring
2013 = 13,2 ton lax/öring
2012 = 17,0 ton lax/öring
2011 = 16,9 ton lax/öring
2010 = 20,5 ton lax/öring