Yrkesfisket fångade Mer Lax i Vättern 2014

Yrkesfiskarna tullade 2014 Vättern på 1 727 kilo insjölax. Laxfångsten (ca 500 st. med uppskattad medelvikt 3,5 kg) härrör från utsättningar av Gullspångslax som till en betydande del finansierats av frivilliga bidrag av sportfiskare via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. Kalla fakta visar att 2014 års yrkessiffror av gullspånglax var en 100% ökning i jämförelse med 2013 års fångstvikt.

Vättern – insjölax (sättfisk Gullspångstyp)
2014 = 1,72 ton lax
2013 = 0,81 ton lax
2012 = 1,0  ton lax
2011 = 1,1  ton lax

När det gäller de yrkesmässiga nätfångsterna av unik vild, tillika av myndigheterna rödlistad vätterröding har fångsttalet även där ökat i jämförelse med 2013. I runda slängar nätades och ilandfördes hela 12 ton röding 2014. Det gör cirka 8 000 rödingar med uppskattad medelvikt 1,5 kilo per fisk.

Vättern – röding (vildfångad)
2014 = 12,06 ton röding
2013 =  8,75 ton röding
2012 = 10,0  ton röding
2011 =  6,5  ton röding

Uttaget av vild, självreproducerande Vätteröring (kallas i folkmun för Vätterlax) pekar också uppåt i jämförelse med 2013. Se fångstfakta nedan. Det är milt uttryckt världsunikt att  yrkes- och spöfisket med myndigheterna godkännande får bedriva ett massivt uttag av vilda stammar av röding och öring.

Vättern – insjööring (vildfångad)
2014 = 4,19 ton öring
2013 = 3,59 ton öring
2012 = 6,0  ton öring
2011 = 3,3  ton öring

OBS! Ovanstående fångstvikter gäller endast yrkesfisket – sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre…