Yrkesfisket fångade 13,2 ton lax & öring i Vänern 2013

Yrkesfiskets uttag av lax & öring i Vänern har minskat påtagligt i jämförelse med tidigare år. Nämnda yrkesgrupp rapporter att de 2013 tillsammans landade 13 248 kilo laxfisk fördelade på 9 764 kilo insjölax och 3 484 kilo insjööring, vilket är en minskning med cirka 4 ton i jämförelse med 2012. 13,2 ton lax/öring omräknat till antal fisk (medelvikt 3,5 kg) blir ca 3 700 st. Trenden är tydlig och den är att laxfiskefångsterna i nät droppat under senare år. Nätfiskets glansdagar var under 1990-talet då cirka 50 ton lax/öring ilandfördes årligen. Att uttagen av laxfisk minskat har sina orsaker där två är att utsättningstalen av sättfisk minskat samt att många av fiskarna lägger sina nät efter gös som genererar mer klirr i kassan än vad en lax gör.

2013 = 13,2  ton lax/öring
2012 = 17,0  ton lax/öring
2011 = 16,9   ton lax/öring
2010 = 20,5  ton lax/öring
2009 = 23,0 ton lax/öring