WW-Per guidade fast 22,8-kilos Östersjölax

östersjölax 22,8 kilo 5 maj 2015 guided by per lundberg wild water fishing

Att som trollare köra fast Östersjölax tyngre än 20 kilo är lika med drömfisk och få är de släpfiskare som gjort detta. Fiskeguide Per Lundberg i Wild Water Fishing AB ingår från och med idag 5 maj den sk. 20-kilosklubben.

Tunggung i spöt blev det i brackvattnet utanför Hasslö, Blekinge. Peter Sonesson, gäst ombord fick glädjen att spöa upp jättelaxen som vägde imponerande 22,8 kilo och mätte 123 cm.

Den mäktiga blankfisken var en vild sådan med fettfenan intakt och släpptes oskadd levande åter. En ytligt fiskad Ismo Magnum Watermelon där linan viktats med 20 gram var det fångstgivande betet. Per har båtledes jagat 20-kilos lax i 11 år och idag nådde han detta mål med råge.

En 22,8-kilos lax är en imponerande fisk, inte tu tal om annat. Dock saknas ett antal kilon för att nå dess maxvikt som sägs kunna bli dryga 40 kilo. I boken Mörrumslaxar förr och nu av Curt Johansson finns intressanta uppgifter på fångade atlantlaxar med en topp på 46 kilo från Faxälven. När det gäller spöfångad storlax (30,4 kg) är den 130 cm långa lax som fångades på mete med skarpsill från en provborrningsrigg 40 sjömil utanför polska kusten i december 1999 den tyngsta. Höll i spöt gjorde Karol Saari från Gdansk. Nämnda bamsing är den tyngsta gällande Östersjölax som fångats på spö i öppet hav.

Trollingskeden Ismo Magnum är en av de bästa skedarna till Östersjölax, åtminstone om man ska förlita sig på officiella fångstlistor. Ismo Raunemaa är Magnumskedens upphovsman. Det var i början av 1990-talet som han drog igång tillverkningen. I dagsläget är det företaget Gladsax Fiske AB i Forsheda som står för produktionen och tillhandahåller i runda slängar två hundra standarfärger av Ismo Magnum. Utöver dessa finns det en radda sportfiskebutiker som ”patenterat” egna färgsättningar och som bara finns att tillgå i deras butiker.