Yrkesfiskets uttag av lax i Vättern har minskat

Yrkesfiskets uttag i Vättern 2013 var enligt HaV följande

Lax            814 kg     (1 000 kg år 2012 o 1 352 kilo 2011)
Öring      3 532 kg   (6 000 kg år 2012 0 3 304 kilo 2011)
Röding   8 759 kg   (10 ton 2012 o 6 488 kilo 2011)
Gädda    1 732 kg   (3 000 kg år 2012 o 1 664 kilo 2011)
Abborre 1 454 kg  (2 000 kg år 2012 o 1 914 kilo 2011)
Signalkräfta 107 105 kilo.