Visman, ett litet och intimt strömvatten i Värmländsk bruksmiljö

Att få smyga fram i snårig terräng utmed en liten bäck eller å och flugmeta skygg laxfisk är i mitt tycke den mest spännande form av flugfiske man kan ägna sig åt. Det lilla värmländska vattendraget Visman erbjuder just detta. En cirka fyra kilometer lång kortfiskesträcka där det så sent som senhösten 2010 sattes ut regnbågsöring för första gången. Numera har även öring pytsats ut. Om Visman ska kallas för å eller bäck är en smaksak. Säkert är däremot att det i snitt 3 meter breda vattendraget har sin upprinnelse i sjön Vismen och efter cirka 2,5 mils flöde mynnar den ut i Kolstrandsviken på Vänerns östra sida, ett par mil norr om Gullspång. Under resans lopp, från sjö till innanhav, finns en handfull dammar och minikraftverk. Det är ungefär mitt på åns sträckning med Jonsbols Kvarn som övre gräns och cirka 4 kilometer nedströms denna till bruksdammen vid Bäckhammars pappersbruk, som flugfiske är upplåtet mot lösande av fiskekort. Kontrasten mellan oväsendet i fabrikens närhet till stillheten längst upp på sträckan är påtaglig med susande skog och porlande vatten som ljudkuliss.

Strömmen är här knädjup och ett par vadarstövlar är fullt tillräckligt för att kunna korsa ån torrskodd. Lite här och var bromsas strömmens framfart av storstenar och grunda höljor. Heta hak där fisken har sina stånd- och matplatser. Den cirka 1 kilometer långa övre sträckan är som gjord för nedströmsfiske med våtfluga, nymf eller liten streamer i tafsspetsen. Även fickfiske med torrfluga kan rekommenderas, speciellt då ytan ringas av vak. Fördelen med att försiktigt fiska sig nedströms, ett kast, ett steg och nytt kast osv. är att man ”springer” på heta hak som håller fisk.

Längre ned på sträckan är ån betydligt djupare och strömmen avsevärt långsammare. På snabbströmmens bottenstenar finns mängder med krypande nymfer av gul forsslända. Även frilevande nattsländelarver huserar där. Till detta kan adderas en och annan liten bytesfisk. Det finns sparsamt med vitfisk, abborre och smågäddor i åns hela sträckning. Koncentrationen av ”skräpfisk” är som tätast i bruksdammen. Det har konstaterats att regnbågarna i ån gärna äter småfisk, framförallt är det de sk. semiförvildade bågarna som tuggar småmört. Så när den skrämda småfisken skvätter kan det vara läge att sjösätta en fluga knuten i skepnad av ett fiskyngel. Måhända kommer åns gammelfisk att gå bet på en streamer mot strömmen. Lyckas man sedan med konststycket att spöa upp fisken ända in i håven är det tillåtet att som mest behålla två regnbågar per dygn och kort. De som flugfiskar brukar dock släppa merparten (av fiskarna) åter. Fiskar som fått sig en minnesbeta att krok dressad med fjäder ska undvikas. Visman ingår numera i min favoritkollektion av sydsvenska strömsträckor. Ett vatten som ställer både flugfiskekunnande och tålamod på sin spets.

Vägvisaren:  Det är lätt att hitta till Visman och samhället Bäckhammar med dess stora på långt håll iögonfallande och doftande sulfatmassafabrik/pappersbruk. Samhället (Koordinaterna är N 59 11 045 & E 14 11 326) ligger på Vänerns östra sida utmed länsväg 26 mellan Gullspång och Kristinehamn.

Fiskekort till Visman kan köpas ICA Nyvalls i Bäckhammar tel: 0550 – 290 23