Vänerdag i Karlstad 7 nov. 2013


Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern inbjuder till en gemensam Vänerdag i Karlstad den 7 november 2013.

Några av programpunkterna som måhända intresserar laxtrollarna lite extra är Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget och Smolututsättningarna 2013 samt kvalitetsarbetet med smolt och utsättningar. Hugade gäddfiskare tilltalas kanske av programpunkten Hur går det för gäddan när Vänerns vattenstånd ändras?