Trollingtävlingar – närande eller tärande?

Lördagen den 11 januari avgjordes trollingträffen Jullaxen med utgång Baggerud, Vänern. 24 båtlag deltog. Efter avslutad fiskefajt redovisade 15 team föredömligt sin fångstfakta. Siffror som Peter Belin, Sportfiskarna sedan sammanställt. Bilden ovan visar några intressanta fångstsiffror som att 97 blankfiskar fick smaka vasst stål tävlingsdagen. 43 laxar och 2 öringar över minimåttet 60 cm klubbades och ilandfördes av rapporterande 15 team. Vänernfiskets ”Bag limit” är max tre klubbade lax/öring (60 cm och klippt fettfena) per fiskare/dag.

Enligt uppgift genererade Jullaxen 4 400 kronor via anmälningsavgift till inköp av sättfisk. En gest som tydligt visar att de finns fiskare/arrangör som i någon mån önskar kompensera uttagen av tävlingsfisk. Under senare år har engagerade fiskare/guider/klubbar m.fl. med liv och lust sökt ragga pengar till sättfisk. En välfylld smoltkassa är ett måste för att säkra framtida utsättningar, helst fulltaliga sådana. Ju fler sättfiskar som sätts direkt i sjön, desto bättre återfångster.

Jullaxen – närande eller tärande?
En sättfisk kostar cirka 20 kronor styck. Summan 4 400 kronor som Jullaxen inbringade räcker till inköp av i runda slängar 220 smolt. Återfångsterna av märkt fisk i Vänern (officiella siffror) har under årens lopp varit någon enda ynka procent!!! Med nämnda återfångsttal som mall kommer i så fall 220 sättfiskar ge som mest ett ”sexpack” alternativt ”full balja” godkända laxfiskar åter . Däremot om man räknar med återfångsttal på mer realistiska 10 procent kommer 220 sättfiskar generera 22 laxar över minmåttet 60 cm åter.

Med det optimistiska tio-procent-tänket krävs för att kompensera uttaget av en godkänd lax minst att 200 kronor går tillbaka till sättfisk. Jullaxens 15 team av 24 deltagande/anmälda som valde att rapportera klubbade tillsammans 45 blankfiskar. För att kompensera uttaget av 45 laxfiskar behövs det 9 000 kronor till sättfisk. Jullaxen, närande eller acceptabelt tärande?

Laxcup Vättern – närande eller tärande?
Laxcup Vättern 2013 deltog 24 båtlag. Två tävlingsdagar gav sammantaget 29 laxar med medelvikt 3,87 kg på vågen. För att fullt ut kompensera kostnaden för uttaget av ilandförd fångst måste som lägst 6 000 kronor gå till sättfisk. När tävlingsledare Sten-Gunnar Stéenson med Vänerns Sportfiskeförening i ryggen summerade överskottet från Laxcup Vättern 2013 landade det på 31 500 kronor som skänktes till MLiV för inköp av sättfisk. Nämnda summa kommer i bästa fall täcka kostnaden för cirka 1500 sättfiskar, vilket i förlängningen kommer ge runt 150 godkända laxar åter. Närande eller tärande? Fritt fram för funderingar.

För att nätt och jämt vara en närande lax-trollare/landfiskare bör man för varje lax som klubbas kompensera med som lägst 200 kr till sättfisk för att inte vara en tärande laxfångare. Kvalitén (goda återfångster) rörande framtida laxfångster i Vättern och Vänern finns förenklat uttryckt i de fiskandes plånböcker.

¤Trolling är ett internationellt vedertaget uttryck för släpfiske från båt med sportfiskeredskap och kan grovt sett jämföras med gamla tiders dragrodd med linvinda alternativt fast lod- och utterfiske. Vid trollingfiske fångas dock fisken alltid via rulle, spö, lina och bete, alltså på sportfiskeredskap. De spöfiskare som ännu inte ”hajat” begreppet trollingfiske brukar ibland slarvigt kasta ur sig att metoden kan liknas vid ett osportsligt och effektivt maskinfiske! Helt visst är mycket inom trollingen ett prylintensivt fiske, däremot absolut inte osportsligt och definitivt inte effektivare än andra fiskemetoder. Släpfiske från båt innebär däremot att man når fiskar och områden som den vanlige strandfiskaren sällan eller aldrig kommer åt. Det är där som trollingfisket skiljer sig som mest från andra sportfiskegrenar.