Trollingfiske är kul, oavsett storlek på båt

Släpfiske från båt med sportfiskeredskap innebär att man når fiskar och områden som den vanlige strandfiskaren sällan eller aldrig kommer åt. Det fina i trollingsången är att fiskeplattformen inte behöver vara av vräkigaste snitt för att man ska kunna ägna sig åt båtsportfiske. Det kan vara i skepnad av en eka eller liten plåtbåt. Faktum är att några av tidernas allra tyngsta insjölaxar fått syna durken i små flytetyg. Exempelvis är rekordet på trollingfångad insjölax (17,65 kg) fångad från en fem meters, öppen mahognybåt. Bevisligen går det sjösäkert att fånga stor fisk från liten båt på vida vatten. Helt klart är dock att vågor och vind måste vara extra snälla för att man säkert ska kunna fiska från liten farkost. Den ”normala” trollingbåten, den i längd runt sex meter är att föredra framför en pyttebåt, åtminstone på större vatten.

Att släpfiska från liten båt går som sagt alldeles utmärkt, framförallt om man har ett gediget kunnande om vind och vågor så att säkerheten ombord inte äventyras. Team Laget med Drag som syns på bild här ovan tävlar med framgång från en 400 Linder aluminiumbåt. Så sent som hösten 2010, i hård konkurrens med 69 båtlag, knep de segern i Kållandsöträffen, Vänern. Sjökort och kompass är hjälpmedlen de använder för att navigera rätt. Bottendjup och fiskstim lokaliseras via ett batteridrivet portabelt ekolod.

Betänk dock att oavsett storlek på båt måste säkerheten vara i fokus. Har under årens lopp sett allt för många våghalsar ge sig ut på gungande böljor i tron att just deras fullutrustade trollingbåt är ovanligt sjösäker och manskapet ombord dessutom är experter på att hantera väder och vind. Tongångarna har dock varit av en helt annan tonart då nödanrop via Vhf:en hörts. Vid minsta tveksamhet, stanna iland. Säkerheten ombord ska inte äventyras i onödan, vilket är varje kaptens ansvar. Helt visst kan olyckan vara framme ändå, men har man grejorna i trim och koll på väderleksläget minimeras riskerna påtagligt att gå till botten, detta oavsett storlek på båt. Trollingfiske ska vara kul och riktigt skoj blir det först när de ombordvarande känner sig trygga och fisken hugger.