Tre tusen fyrahektos öringar i Skagern

Den stora sjön Skagern (nr 17 i Sverige) som gränsar till Värmland, Närke och Västra Götaland späddes häromveckan på med 3 000 tresomriga, fenklippta Gullspångsöringar med medelvikt 400 gram. Prickfiskarna har haft sin uppväxt på Sävenfors Fiskodling. Utflödet ur Skagern är Gullspångsälven som mynnar i Vänern. Det är i nämnda vattendrag som en spillra av vild Vänerlax (G-Öring och G-lax) fortfarande leker. I sammanhanget kan berättas att förr om åren var det tillåtet att sätta ut odlad Gullspånglax i sjön. Dock har det visat sig att odlade laxar smitit från Skagern via Gullspångsälven till Vänern. Hur vet man det? Jo, brickmärkta laxar från Skagern har fångats på trolling i Vänern. Rymlingar som i sämsta fall återvänder till Gullspångälven och blandar sig in i leken med vild fisk. Utsättningarna av odlad Gullspånglax i Skagern har stoppats. Årets utsättning av Gullspångsöring i Skagern ska förhoppningsvis stanna kvar i sjön och framgent om några år generera en och annan sträckt lina. Här följer en kort story om ett lyckat öringfiske signerat Göran ”Team Marre” Andersson

Fångade storöring i Skagern på Lysarn
Göran ”Team Marre” Andersson med fru Majvor gjorde sommaren 2012 Skagern med fiskemålet att om möjligt fånga några matgösar. Rampen vid Otterberget nyttjades för att få båten i sjön. Båtfärden ställdes i riktning Gudhammarsviken. Färska fångstrapporter berättade att gösen fanns där på sjöns sydvästra sida. Väl på plats var det dags att rigga prylarna och få betena i sjön. Först sjösattes de så kallade ytspöna, därefter var det dags att aptera djupriggarna. En Strike Pro 10,5 cm i färg ”lysarn” häktades fast på styrbordsriggen. När betet var nere på fiskligt djup spändes spöt upp och knarren på rullen slogs på. Några få sekunder senare blev det Strike i grejorna. Rullbromsen gav full hals samtidigt som linan formligen forsade från trumman. Fast fisk ropade Göran och greppade spöt. Fisken i djupet var snabb och hann sno åt sig 240 fot lina innan Göran fick hejd på firren. Herr Andersson är en rutinerad trollare med många duster på sitt samvete och kunde efter cirka 15 minuters kamp näta en 85 cm fet öring med vikt 8 250 gram. En prickig skönhet med klippt fettfena (i denna sjö tecknet på att fisken är odlad) som så småningom ändade i Görans varmrök hemma på villatomten.

Lämna ett svar