Taggad 7,45-kilos Vänerlax visade tillväxttakt på 180 gram/månad

floy tag vänerlax lax trolling vänern carlin stavas knall 6 april 2015

Historiskt sett i samband med utsättning av smålaxar i Vänern har några märks med Carlinbricka alt. Floytag. Vitsen med att ”tagga” fisk är att återfångsterna ska visa laxens tillväxt och i viss mån även om utsättningen varit lyckad eller ej. Märkning av fisk är en ganska trubbigt metod att få fram pålitliga fakta samt ibland även orsakar skador på fisken. Märkning med bricka/floytag är numera ett minne blott och tillhör en svunnen tid. Men så sent som bara för några år sedan pågick nämnda hantering. En och annan av dessa märkta fiskar fångas.

Den 6 april 2015 i Dalbosjön vid Stavas Knall hankade Värmlänningen Hans Strid i Team LaxFlax upp en 88 cm lång lax med vikt 7,45 kilo som var märkt med Floy Tag nr. A4445. Efterforskningar visar att laxen hade satts ut som tvåsomrig (notera ej tvåårig) senhösten 2011 vid Gaperhult. Så räknar man ålder på en fisk Odlingen EM-lax stod för leveransen och cirka 100 gram var sättfiskens vikt utsättningsdagen den 10 november 2011. 41 månader senare, alltså den 6 april 2015 satte laxen tänderna i krokförsedd löja vid Stavas Knall. Hasses LaxFlax visade sig ha haft 180 gram/månad tillväxttakt.

Ps. Ytterligare en Floy Taggad lax från samma (2011.11.10) utsättning har registrerats. Vikt 4 kg – 72 cm och klubbades den 20 oktober 2014. Tillväxttakten var inte av samma paritet som LaxFlax:arns utan landade på blygsamma 115 gram/månad.

Från Arkivet: Onsdagen den 22 april 2015 i Vänervattnen i närheten av Stavas Knall, Dalbosjön körde Fiskeguide Petter Larson fast en märkt 4,9-kilos Gullspångslax. I ryggen på den 76 cm långa laxen satt en Floytag med nr. A8497 fast. Skador från märkningen var knappt synlig. Laxen såg frisk och fin ut. En koll i registret gällande märkt Vänerlaxfisk visar att ”Petters” lax härrörde från Sävenfors fiskodling och hade satts ut som tvåsomrig den 18 oktober 2012 i Gaperhult. En snabb huvudräkning från utsättningsdatum (vägde då ca 100 gram) till fångstdag dryga 900 dagar senare visar på en tillväxt av ca 130 gram/månad.

I sammanhanget kan berättas att ytterligare en märkt lax från samma utsättning/märkningsserie fångades 25 november 2014 och vägde 4,42 kg med längd 74 cm. Tillväxttakten på novemberlaxen var 170 gram/månad.

En genomsnittlig sättfisk (ca 100 gr) sätts ut på våren efter två år i odling. Efter ca ett och halvt år i frihet kommer den in i fisket som laglig 60-centimetare och får klubbas/behållas. Klämkäckt kan skrivas att en lax som precis passerat 60 cm tillbringat mer av sitt liv i ett odlingskar än i frihet.

Taggad lax i arkivet