Snudd 17 ton lax, röding och öring nätades i Vättern 2015

vatterröding vatteröring storröding röding öring insjööring vildöring vättern yrkesfiske outdoor björn blomqvist

16,923 ton laxfisk fördelade på fiskarterna insjölax, insjööring och röding fångades sammantaget av yrkesfisket i Vättern 2015. Fakta från Hav & Vatten.

Vättern – insjölax (sättfisk Gullspångstyp)
2015 = 1,69 ton lax
2014 = 1,72 ton lax
2013 = 0,81 ton lax
2012 = 1,00 ton lax
2011 = 1,10 ton lax

Laxfångsten landade 2015 på 1,69 ton (ca 550 st med uppskattad medelvikt dryga 3 kilo) och härrör från utsättningar av Gullspångslax. Utsättningar som till en betydande del bekostats av frivilliga bidrag av sportfiskare via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. Kalla fakta visar att yrkesfiskets uttag av gullspånglax ökat i jämförelse med bara för några år sedan.  (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)


Vättern – röding
(vildfångad)
2015 = 10,31 ton röding
2014 = 12,06 ton röding
2013 =  8,75 ton röding
2012 = 10,0 ton röding
2011 =  6,5 ton röding

De yrkesmässiga nätfångsterna av rödlistad vätterröding förra året var 10,31 ton. Med en uppskattade medelvikt 1,5 kilo per fisk blir det cirka 7 000 vildfiskar (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)


Vättern – insjööring
(vildfångad)
2015 = 4,91 ton öring
2014 = 4,19 ton öring
2013 = 3,59 ton öring
2012 = 6,00 ton öring
2011 = 3,30 ton öring

Uttaget av vild, självreproducerande Vätteröring (kallas i folkmun för Vätterlax) pekar uppåt i jämförelse med 2013 och 2014.  2015 = ca 2 500 öringar med beräknad medelvikt 2 kg/st. (sportfiskets fångster beräknas sammantaget vara mycket högre än yrkesfiskets)

Det är världsunikt att yrkes- och spöfiske tillåts rikta sitt fiske/uttag efter vilda laxstammar i sötvatten. En räcka med tillrinnande vattendrag till Vättern har restaurerats under senare år. Hjoån är ett i den rinnande raden där vild öring fått tillbaka sina gamla leksträckor.

”Ett av landets mest framgångsrika arbeten med fria vattenvägar i ett och samma vattendrag har genomförts i Hjoån. Nu är det åttonde (!) och sista hindret passerbart och fisk kan simma från Vättern upp till Mullsjön, en sträcka på ca 4 km – precis som förr i tiden. Den översta passagen vid ”Stämmorna” invigs preliminärt den 25 maj 2016”

Läs om det framgångsrika arbetet med Hjoån->