Sexton år = medelåldern för meterlång Vänergädda

100 klubbare metergädda 100 cm vänergädda vänerns vattenvårdsförbund årsskrift 2015

Vänerns Vattenvårdsförbund årsskrift 2015 sidorna 10-15 presenteras intressanta Vänergäddfakta. Som att fångsterna av gädda under senare år minskat i Vänern, vilket kan bero på att vattenståndsregleringen påverkat beståndet. Fångsterna har varit signifikant lägre under den senaste sexårsperioden, det vill säga efter den förändrade tappningsstrategin som påverkar föryngringen som sker över grunda lekbottnar.

Sexton år att bli en meter lång!
De Vänergäddor som ålderbestämts visade inledningsvis på en snabb tillväxt och efter fem år hade de uppnått cirka 60 cm längd. Därefter mattades tillväxten av och för att nå meterlängd tog det en Vänergädda i snitt sexton år.

Hur gamla fiskar kan bli varierar från art till art. Exempelvis de äldsta rapporterade gäddorna från England sägs ha varit 30 år, Finland 33 år och 20 år i Sverige.

Läs artikel – Vänern ett spännande gäddvatten i Magasin Mitt Fiske #4 2015->