Pelle K. knep 18,2-kilos Östersjölax

Den i trollingkretsar aktade Pelle Karlsson hade häromdagen nöjet att inleda fiskeåret 2014 med att fånga en odlad 18,2-kilos jättelax med längden 121 cm. En fajter som enligt fångstmannen tullade rullen på 200 meter lina vid första utraset… (Pelle Karlsson, Martin Sethman, David Johansson och Anders Jakobsson blev bästa båt i Trolling Master Bornholm, Danmark 2012)

Hur stor kan en Atlantlax bli?
Följande rader är författade av Göteborgaren Jan Olsson och saxade från www.vanerblanket.se

”Atlantlaxar på närmare 50 kg finns säkerligen, men har aldrig kunnat bevisas. Förre Mörrumsåchefen Curt Johansson redovisar i sin faktaspäckade och informativa bok “Mörrumslaxar – förr och nu” atlantiska storlaxar han hört berättas om. I topp tronar en svensk Faxålax på 46 kg.

En jättelik atlantlax från Östersjön finns monterad på Sportfiskarnas kansli (Sjölyckan) i Göteborg. Den fångades i nät utanför Åstön/Sundsvall år 1992 samt vägde rensad 34 kg. Tidig morgon 4 april 1992 fångades i Pukaviksbukten i drivgarn en 36,2-kilos gigantisk blanklax som mätte 132 cm. Jättelaxen finns bevarad som avgjutning och kan bl.a. beskådas på bild sidan 247 i boken ”Mörrumslaxar – förr och nu.

Som IGFA-världsrekord för atlantlax finns Henrik Henriksens lax från Tana älv och år 1928 registrerad, Vikt 35,89 kg. Curt J. anger i sin bok att en lax om ca 37 kg ska ha fångats under dragrodd och med handredskap i Indalsälven troligen år 1933. Den tyngsta spöfångade laxen i Östersjön ska ha vägt 30,4 kg samt metades utanför polska kusten från en provborrningsrigg år 1999. Den har illustrerats med fångstman i polska tidningar. Aktuellt svenskt sportfiskerekord lyder på 28,72 kg. Den drogs på Laxgrund nordväst Hanö år 1992″.