Parasitangrepp – trolig orsak till prickad Vänerlax…

Vissa Vänerlaxar som fångas sommartid till långt in på höstkanten har skinnet prickat med små blodröda märken. Fiskeguide Petter Larsson är en i raden av sjöns många trollare som under årens lopp fångat åtskilliga prickfiskar. Bara lax, aldrig fångat eller sett någon sårig öring. Fenomenet rödprickad lax uppträder bara då vattnet är som varmast, typ högsommar och höst. Petter fångade tidigare i höst i vattnen söder om Kristinehamn en prickad lax (se bild ovan) som dagsfärsk via Sven-Erik Sköld, Fiskekonsulent i Värmland försorg skickades vidare som isad till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Laxen har nu undersökts enligt konstens alla regler, typ blodanalys mm. för att om möjligt utröna orsaken till prickarna. Virus? Nej. Orsaken till prickarna kan gissningsvis härledas till parasitangrepp, typ lus! Påverkas fiskens kondition? Troligen inte.