Trycksjuka dödar….

Catch & Release är numera vanligt förekommande inom fiskesvängen. Att idka släppa fisk åter kräver förutom skonsamt handlag med fångsten även vetskap om fisken kommer att ha en hygglig chans att överleva när den släpps åter. Fiskar med sluten simblåsa – exempelvis gös – har svårt att klara av snabba tryckförändringar, typ att snabbt vevas upp från djupet till ytan.

I USA har det gjorts en räcka av seriösa undersökningar om hur Walley (en nära släkting till vår gös) påverkas att i rask takt hankas upp från skilda djup för att sedan släppas åter. I bokserien In Fishermen, Walley (fem böcker 1 250 sidor) som behandlar gösfiskets (walley) alla aspekter framkommer bl.a. att dödsorsak uppkommen av trycksjuka inte ska underskattas och detta även om fisken ser frisk ut då den släpps åter.

Undersökningar visar att dödligheten ligger på åtta procent då fångstdjupet varit 30 fot. På 40 fots djup hoppar dödstalen upp till 18 procent och vid 50 fot 36 procent. Procenttalen gäller endast trycksjuka. Andra skador som även de inverkar menligt på fisken överlevnad såsom krokskador och luftexponering mm. är undantaget i ovanstående siffror.

Tre tusen fyrahektos öringar i Skagern

Den stora sjön Skagern (nr 17 i Sverige) som gränsar till Värmland, Närke och Västra Götaland späddes häromveckan på med 3 000 tresomriga, fenklippta Gullspångsöringar med medelvikt 400 gram. Prickfiskarna har haft sin uppväxt på Sävenfors Fiskodling. Utflödet ur Skagern är Gullspångsälven som mynnar i Vänern. Det är i nämnda vattendrag som en spillra av vild Vänerlax (G-Öring och G-lax) fortfarande leker. I sammanhanget kan berättas att förr om åren var det tillåtet att sätta ut odlad Gullspånglax i sjön. Dock har det visat sig att odlade laxar smitit från Skagern via Gullspångsälven till Vänern. Hur vet man det? Jo, brickmärkta laxar från Skagern har fångats på trolling i Vänern. Rymlingar som i sämsta fall återvänder till Gullspångälven och blandar sig in i leken med vild fisk. Utsättningarna av odlad Gullspånglax i Skagern har stoppats. Årets utsättning av Gullspångsöring i Skagern ska förhoppningsvis stanna kvar i sjön och framgent om några år generera en och annan sträckt lina. Här följer en kort story om ett lyckat öringfiske signerat Göran ”Team Marre” Andersson

Fångade storöring i Skagern på Lysarn
Göran ”Team Marre” Andersson med fru Majvor gjorde sommaren 2012 Skagern med fiskemålet att om möjligt fånga några matgösar. Rampen vid Otterberget nyttjades för att få båten i sjön. Båtfärden ställdes i riktning Gudhammarsviken. Färska fångstrapporter berättade att gösen fanns där på sjöns sydvästra sida. Väl på plats var det dags att rigga prylarna och få betena i sjön. Först sjösattes de så kallade ytspöna, därefter var det dags att aptera djupriggarna. En Strike Pro 10,5 cm i färg ”lysarn” häktades fast på styrbordsriggen. När betet var nere på fiskligt djup spändes spöt upp och knarren på rullen slogs på. Några få sekunder senare blev det Strike i grejorna. Rullbromsen gav full hals samtidigt som linan formligen forsade från trumman. Fast fisk ropade Göran och greppade spöt. Fisken i djupet var snabb och hann sno åt sig 240 fot lina innan Göran fick hejd på firren. Herr Andersson är en rutinerad trollare med många duster på sitt samvete och kunde efter cirka 15 minuters kamp näta en 85 cm fet öring med vikt 8 250 gram. En prickig skönhet med klippt fettfena (i denna sjö tecknet på att fisken är odlad) som så småningom ändade i Görans varmrök hemma på villatomten.

Sportfishing News spinner vidare….

Januari 1996 publicerade Sportfishing News sin allra första Hot News på internet. Från starten till dags datum har tusentals med fiskerelaterade notiser med bilder därtill kunnat kollats in på Outdoor-sajten.

Som den uppmärksamme läsaren kunnat konstatera har det senaste veckan varit visst strul med åtkomsten av Sportfishing News samt lite glesare med uppdateringar. Orsaken har varit krångel med ”teknikens (bl)under”.

Dock kan meddelas att Sportfishing News här och nu kastar ut på nytt och spinner vidare i sportfiskets spännande värld.
Fiska väl / Björn Blomqvist, Sportfishing News