Nytt rekord – 172 233 kronor till Mer Lax i Vättern 2013

Vårvintern 2003 stiftade Dagge Johansson, Motala och Åkersbergabon Johan Abelsson. Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern. Varför då? Jo, för att laxutsättningarnas framtid i Vättern var och fortfarande är omdiskuterade och finansieringen av smolt var/är osäker. Efter att laga papper synats och godkänts av myndigheterna var det dags att presentera MLiV för fiskare och övriga intresserade. Fanns där intresse att bidra till laxfiskets fortlevnad i innanhavet månntro? Svaret var tydligt då hela 110 000 kr strömmade in på kontot premiäråret. Tyvärr avtog bidragsviljan påtagligt följande år. Så, äntligen 2008 sprängdes 100 000 kronors-vallen ånyo. 2013 års 172 233 kronor är vad man inom fiskekretsar säger ”Top of the line” och är toppåret sedan MLiV såg dagens ljus.

2013 ÅRS SIFFROR

Gåva enskild    38 233 kronor

Gåva förening  34 000 kronor
(31 500 kr avs. Vänerns Sportfiskeförening som arrangerade Laxcup Vättern 2013. Resterande kronor är från Vätterns Trollingklubb, Motala samt Hästholmens Fiskeklubb)

Gåva Företag 100 000 kronor från Stegeholms El-evator 

För ytterligare info se www.merlaxivattern.se