När gösen kom till Bottensjön 1959

Ovanstående tidsdokument med dryga 50 år på nacken har tillhandahållits av Karlsborgsbon Bo ”Mr Fish” Sjöberg. Sportfishing News lyfter på fiskesmäcken och tackar för denna inblick i den svenska göshistorien. Det var under sent femtiotal som gösutsättningarna sköt fart ordentligt i tidigare göstomma sydsvenska sjöarna med en kulmen under 1960-talet.