Har paravanen någon betydelse?

 

storgädda flötestrolling paravan sidoparavan gädda rekordgädda outdoor björn blomqvist

Inte alls ovanligt att det snackas favoritbeten i fiskekretsar. Bästa gäddbetet osv. Däremot hur ofta talas det om vilken sidoparavan ska favoritbetet dras fram bakom. Följdfråga. Har paravanens utformning, vikt, gång, motstånd i vattnet samt dragvilligheten i låg (0,7-1,3 knop) fart hålla linan sträckt ut från båten någon betydelse? Nog är det så.. Ibland är det t.o.m. en speciell paravan som generar fler granna fiskar än övriga. Se bilden där vikterna (inristade i plåten) på gäddorna som dränkt just denna styrbordsparavan talar sitt tydliga språk. Har paravanen någon betydelse? Fritt fram för egna funderingar.