Fångstsiffrorna pekar uppåt för Vänertrollingen

Micke Johansson SLU Örebro rapporterar följande glädjande sk. Vänertrollingsiffror

”Mycket kort ser det ut så här för 2013. Om jag inte räknat helt galet är det ett av de bättre åren vi sett för trollingen i Vänern. Förhoppningsvis kan vi lite längre fram när data från yrkesfiskets fångster och Tomas Axenrots ekoräkningar sammanställts göra något mer utförligt kring helheten”.

”Årets fiske är det bästa sedan resultatet för tävlingarna började redovisas sammantaget år 2000. Fångsten blir i klass med toppåren i slutet av 1990-talet. Fler fångade fiskar och lägre medelvikt visar på bättre överlevnad hos både lax och öring. Omräknat i årsfångst innebär det att det 2013 fångades ca 45 ton lax och öring i Vänerns trollingfiske.  1999 fångades ca 46 ton och 1998 fångades ca 52 ton i trollingfisket.

Tittar vi på ansträngningen (fångst per båt och dag) ligger fångsten för 2013 på 1,36 fiskar. År 1999 fångades i snitt 1,28 fiskar per båt och dag och 1998 (året alla minns och refererar till) fångades 1,42 fiskar per dag. Om uttaget av lax och öring (inom fritids- och yrkesfisket) behålls på dagens nivå samtidigt som utsättningsvolym och kvalité på fisken bevaras över tid ser det riktigt bra ut för framtiden. Tidigare beräkningar indikerar att utsättningen av frisk smolt inte bör överstiga ca 250 000 st/år. För stort antal smolt innebär ökad konkurrens om födan och därmed lägre medelvikt på lax och öring över minimimåttet 60 cm”