Drastisk minskning av sättfisk i Vänern 2015

Lax- och öringfisket i Vänern baseras på utsättningar. Ju fler smolt som sätts ut direkt i sjön desto bättre återfångster. De tre senaste 2012-2014 års snittal har legat på 89 000 sättfiskar/år i Vänern. (Utsättningarna i Klarälven och dess mynning undantagna)

Det just nu goda fisket har sitt ursprung från 2012/13 års utsättningar. Fångstrapporter, modell fulla baljor har senaste halvåret duggat tätt på sociala medier. Botten i baljorna lär skönjas i framtiden då utsättningstalen med tvåårig smolt kommer minska med start redan i år. 2015 års utsättningar i Vänern beräknas i skrivande stund bli cirka 55-60 000 sättfiskar, vilket är upp emot 30 000 färre i jämförelse med 2014 års utsättningar.

Framtida utsättningstal i Vänern kommer med största sannolikhet att droppa ytterligare. 2016 års sättfisktal kan bli så lågt som 35-40 000 om inte finanserna förbättras rejält. Få kronor på smoltkontot ger per automatik färre sättfiskar i Vänern.

Fiskerikonsulent Sven-Erik Sköld som de senaste åren kämpat hårt och indirekt gett ett uppsving för Vänerlaxfisket har för Sportfishing News av oklar anledning nyligen lämnat sin tjänst på Länsstyrelsen i Värmland. Dock kommer herr Sköld även i år ”läsa” sättfisk samt handgripligen även delta i utsättningarna.

Framledes kommer nya ”utsättningsvindar” att blåsa över Vänerns vidder. Exempelvis har Fortum av myndigheterna fått direktiv att sätta ut all sin fisk (ca 175 000) i Klarälven och i dess mynning. Samtidigt kan konstateras att Fortum numera satsar stort på ettårig sättfisk. En ettårig sättfisk väger ca 25 gram. Detta i jämförelse med en tvåårig som väger över 100 gram.

Klicka och läs – utsättningstal 2014->