Cirka 4 800 odlade laxar & öringar nätades i Vänern 2015

vänern yrkesfiske lax öring 2015 nätfiske outdoor björn blomqvist

Vänerns yrkesfiskare rapporterar att de 2015 tillsammans landade 16 971 kilo odlad laxfisk fördelade på 13 530 kg insjölax och 3 441 kg insjööring Snudd 17 ton lax/öring omräknat till antal fisk (medelvikt 3,5 kg) blir ca 4 800 stycken, vilket är samma fångsttal som 2014. 2013 års fångsttal däremot var ”bara” 3 700 blankfiskar.

Vänern – nätfångad odlad lax & öring
2015 = 17,0 ton (13,5 ton lax & 3,4 ton öring)
2014 = 17,0 ton (12,4 ton lax & 4,5 ton öring)
2013 = 13,2 ton (9,7 ton lax & 3,4 ton öring)
2012 = 17,0 ton lax/öring
2011 = 16,9 ton lax/öring
2010 = 20,5 ton lax/öring

(Fångstuppgifter Hav & Sjö)

Under 1990-talet rådde nätfiskets glansdagar då cirka 50 ton lax/öring ilandfördes årligen. Att uttagen av laxfisk minskat har sina orsaker där två är att utsättningstalen av sättfisk minskat i jämförelse med förr samt att yrkesfiskarna intensifierat sina ansträngningar efter gös (127 ton – 2015) under senare år som ger mer klirr i kassan än vad lax/öring gör.

Enligt kännare gällande laxens tillväxt i sjön bör merparten av 2015 års nätfångster komma från 2013 års utsättningar->