Catch & Relax första Fishing Guide Company med Swedish Welcome Certified

08:a baserade Catch & Relax är första svenska Fishing Guide Company som är Swedish Welcome Certified->

Bättre upplevelser och hållbar utveckling
”Certifieringen Swedish Welcome finns till för att säkerställa trygga val av boenden och upplevelser. Val som lever upp till, eller överträffar de förväntningar gäster har före sitt besök.

När du väljer Swedish Welcome-certifierat kan du vara säker på att verksamheten uppfyller ett antal minimikrav och är professionellt bedömd utifrån ett hundratal olika aspekter för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Verksamheten besöks varje till vartannat år av rådgivare som kommer som professionella gäster på både oanmälda och bokade besök. Det ger dig som gäst ett verktyg att göra trygga val av boenden och upplevelser, få mer värde för pengarna och bidra till en hållbar utveckling”.

Se Catch & Relax hemsida->

Se Catch & Relax FB->