Bra kvalité på Sävenfors sättfisk enligt S-E Sköld

Sven-Erik Sköld, Fiskekonsulent i Värmland var torsdagen den 20 mars på Sävenfors Fiskodling och kontrollerade sättfisk (Gullspångs lax/öring) till Vänern. Herr Sköld var nöjd med vad han såg och gav tummen upp gällande småfiskens fina kondition/kvalité. Beställare av sättfisk är Laxfond Vänern och privata aktörer som Silverlaxen, Melleruds Trollingklubb och Askeviks Camping. Gaperhult och Brommösund är platserna där merparten av spralliga småfiskar kommer sättas ut, vilket sker runt månadsskiftet april/maj. Årets utsättning tjuvstartade faktiskt redan senhösten 2013!! då Fortum pytsade ut 9 700 gullspångöringar i mynningen av Klarälven vid Örsholmen. Den ”äkta” vårutsättningen 2014 siffror landar på snudd 67 000 tusen smolt, vilket med de höstliga Fortumfiskarna blir cirka 76 000 totalt, fördelade på ca 56 000 gullspångslaxar och ca 20 000 gullspångöringar. Notera att uppgivna utsättningstal gäller fisk som sätts/satts ut i sjön. Till detta kan 2014 läggas en rejäl ”slatt” (ca 150 000 st) sättfiskar som kommer spolas ut i Klarälven vid Forshaga. Det har dock har konstaterats att sjöutsättningarna är de som ger bästa återfångsterna. Trots tydliga återfångstfakta finns det vissa inom myndigheterna som helst ser att utsättning sker endast i älv.


Lax- och öringfisket i Vänern baseras på årliga utsättningar. Sättfiskarna sätts ut i Vänern och i Klarälven. Utsättningssiffrorna visar tydligt att merparten av småfiskarna spolas ut i Klarälven och inte i Vänern. Ska trollingfisket (gäller även nätfiske) premieras med mesta möjliga återfångster är det utsättningar i Vänern som gäller.