Mellan bleke och storm – det bästa som gjorts om Vänerfiske

Mellan bleke och storm en berättelse om tre generationer yrkesfiskare på Vänern. Genom årstidernas växlingar följer vi Georg Johansson, Bo-Gunnar Blom och Boris Åström, tre yrkesfiskare i Vänern. Alla tre bedriver de på sitt vis ett småskaligt och uthålligt fiske, med biologisk mångfald som mål och medvetet val.

Recension från Lidköpingsnytt; ”Anette Lykke Lundbergs film Mellan bleke och storm är det bästa som hittills har gjorts om Vänerfiske och vad allt det innebär”.

SVT play Mellan bleke och storm->

Bilden ovan är tagen våren 2008 då Vänergäddor vittjas ur storryssja. Bo-Gunnar Blom är mannen till höger. Herrn i mitten är Fiskeguide Petter Larsson som synar maskorna. Endast de större gäddorna behölls och förvardes levande i tankar och transporterades vidare med slutmålet Gäddsjön. Av vissa personer ifrågasatt projekt där bl.a. oetiskt handhavande av gäddorna var ett. Projekt Gäddsjön, ett vatten med bett, är nedlagt och tillhör historien.