Björn Jansson skjutjärnssnabb löjfiskare

Hösten är för många trollare som använder betesfisk som agn lika med hög tid att fylla på förråden med benlöja till lax- och öringtrollingen. Fiskar man ofta så går det åt ansenliga mängder löja, ja tusentals så förråden bör därför vara välfyllda. Att meta löja i stort antal kan för den oinvigde uppfattas som ett löjlig enkelt fiske. Sparsmakad utrustning, javisst men simpelt fiske är det icke. Ett proffsigt mängdfiske kräver stor skicklighet av utövaren, typ känna till var det finns god tillgång på löja, använda gångbart mäsk samt blixtsnabb hantering av spöt för att hålla fångsttempot uppe.

Karlsborgsbon Björn Jansson är ett exempel på löjmetare av yppersta klass. Sedan början av 2000-talet har han exempelvis regelbundet försett flera av våra mest kända trollingguider med frysta löjor av yppersta kvalité. BJ;s löjor är minst sagt eftertraktade. Man får bl.a. exakt den storlek på löjorna som beställts. Alltså anpassade som handen i handsken till just den beteskalle som används.

I korta ordalag fiskar herr Jansson löja på följande vis. Val av fiskeplats. Det måste finnas gott om löjor. Sedan gäller fullt ös då löjornas maximala huggperioder inträffar. Vissa dagar är löjorna ordentligt på bettet kl. 05.00 på morgonen och några timmar framåt. Andra dagar är det ett sent eftermiddags pass som gäller. Själva anrättningen/utrustning består av hemligt mäsk (nr.1) som knådas lagom hårt och som faller isär först efter det nått vattnet. Efter att en handfull löjor fångats – ut med en liten klick mäsk igen, osv. Maggot som häktas fast på liten 12:a limkrok (nr.4) är själva agnet som får löjorna att gå bet. Limklicken i krokböjen hindrar maggotten/löjan att glida vidare upp på linan och på så vis sinka farten i hivandet. Högt tempo i fångsten är ett måste om metpasset ska generera ett hyggligt antal hundra löjor i timmen. Ett kort spö (2 m) med toppknuten tunn lina samt pyttelitet blykorn ingår i den skjutjärnssnabba löjfiskeutrustningen. Snabba ryck är ett måste hela tiden, pust och flämt. Efter att löjan greppats förpassas den i en cooler (nr 3) med 1 kilo löst salt i åtta liter vatten. Det mycket salta vattnet gör att löjorna dör omedelbart. Löjorna flyttas senare över i en cooler med friskt kallt, renande sötvatten (nr.2). Väl hemma efter avslutat fiskepass så styckfryses löjorna. Leverans av blanka löjor med fjällen i behåll är Björn Janssons signum. Nappgaranti lämnas dock inte.


Löja Alburnus lucidus
Karpfisk med slank kropp och silverglänsande fjäll. Finns i större delen av landet med undantag av Norrlands inland. Löjan är en liten fisk runt 10-15 cm. Maxlängd uppges till 22 cm. Leker i juni/juli över grunt vatten där de fäster äggen vid stenar och vattenväxter. En välmatad höstlöja är bäst som betesfisk. Packad i plastpåse håller den sig minst ett år i frysen utan att bli torr.

Ps. Läs även artikel Björn Janssons BJ:tackel – skonsamt mot småfisk och kroksäkert till de stora laxarna–>