Abborren – en fisk för alla…

vänern abborre pimpelfiske jiggfiske ul finessfiske outdoor björn blomqvist

Sun City Predator Show med hemort Karlstad hölls veckoslutet 5 o 6 september. En trevlig tillställning som besöktes av ca 2000 personer där det bl.a. showades en hel del abborrfiske, vilket var passande då mässlokalerna ligger helt invid Klarälvens strand samt på kastavstånd till Vänern där abborrar finns i mängd. Den randige krigaren har bevisligen fått stadigt krokfäste även i de ”fina” predatorfiskeleden och inte som tidigare bara bland allmogen. Det är således inne att fiska abborre av alla.

Mycket av det ”nya” svenska abborrfisket har hämtat influenser från bassfiske i USA. Texas- och Carolina rigg är exempel på typiskt amerikanska tackel. För egen del har Umbrella rig provats

sun city predator show karlstad 5 6 september 2015 abborre

Från scen redde CWC AB:s Albin Shargi ut begreppen och visade bilder därtill. För dig som inte var på SCPS klicka och kolla Albin in action

Vänern är den insjö som hyser abborre i stor mängd. Kanske inte de allra tyngsta av arten, men däremot många. Bland ”vanliga” Vänerfiskare har det hankats upp hinkvis med abborre i båt och från is sedan urminnes tider. Tidig höst är lika med att abborren går till Vänern. Hur mycket abborre som sport- och fritidsfisket tullar Vänern på är oklart. Däremot när det gäller yrkesfiskefångster har det sedan i början av 1960-talet nätats långt över 1000 ton abborre bara i Vänern.

abborre vänern yrkesfiske 2013 jiggfiske ul ulfiske finessfiske outdoor björn blomqvist

Vänern – årsskrift 2014 utgiven av Vänerns Vattenvårdsförbund kan man bl.a. läsa. Citat: Fångsterna av abborre har sjunkit på senare år och ligger nu (2014) på 43 ton. Fångsterna är långt ifrån toppåren på mitten av nittiotalet då de varierade mellan 80 och dryga 100 ton. De minskade fångsterna av abborre sedan tidigt 2000-tal kan till en viss del bero på minskat fiske, då man istället riktat fisket mot den högre värda gösen. I SLU:s provfisken 2009-2012 har fångsterna av abborre istället ökat. Minskade fångster i yrkesfisket behöver således inte betyda att beståndet gått tillbaka.

Yrkesfiskefångster av abborre 2014
Vänern       43 929 kilo
Vättern         2 918 kilo
Hjälmaren 48 119 kilo
Mälaren       6 491 kilo