Kinnekulleträffen 2016 i hamn…

topptrio kinnekulleträffen 2016 outsoor.se björn blomqvist

Kinnekulleträffen 2016 är i hamn. Totalt vägdes det in de tre tävlingsdagarna 126 lax/öringar med medelvikt 4,13 kilo. 85 båtlag deltog, vilket i snitt gör något över en invägd fisk/team på tre tävlingsdagar. Fångsterna var således sparsmakade. Väderleksläget var inte det bästa, vilket med största sannolikhet inverkade menligt på fiskens bitvillighet. Färdigheterna att trolla saknas inte bland deltagarna. Nej, dagens båtsportfiskare är allt annat än amatörer. Det är de yttre förhållandena i kombination med fisktillgången som är de avgörande faktorerna om fångsterna ska bli goda eller inte. Trollingfisket efter laxfisk i Vänern baseras fullt ut på utsättningar av sättfisk, ett sk. put & take fiske i storformat. Ju fler smolt som regelbundet sätts ut i innanhavet desto högre återfångster är att vänta.

Team Anka från Axvall toppade tillställningen och trollade hem segern via sex blankfiskar. Fredagen gick de bom. Nytt för i år är att två av tre dagars fångster räknas. Lördagen vägde Ankorna in fyra (17,39 kg totalt) fiskar och vips var teamet att räkna med. Söndagen (h)ankade de upp två firrar med medelvikt 5,13 kilo och guldet var ett faktum. Givande fiskeplats var i närheten av Pålgrund och metoden var deadbait, alltså löja.

Silverlaget skrivs Team Bomsvängen från Kristinehamn som i sin fångstpåse hade tävlingens tyngsta firre, en gullspångslax med vikt 8,43 kg. Bomsvängen nollade i fredags. Lördagen däremot betvingade laget två (totalt 9,37 kg) blankingar och vips låg de på en 12:e plats inför finaldagen. Bomsvängen fångade tre godkända tävlingsfiskar (över 62 cm) under söndagen, varav en av dessa var träffens tyngsta. Nära Forsbergsgrund, över ett litet område utanför Naven var platsen som gav vikt i fångstpåsen. Tacklade löjor framdragna i långsam fart var givande metod.

största fisk kinnekulleträffen 2016 gullspångslax 8430 gram 91 cm outdoor.se björn blomqvist

Bronsplatsen gick till Lag Far & son från Skövde. Även de nollade under fredagen. Lördagen blev det däremot tajt lina av fyra (totalt 19,75 kg) kämpastarka torpeder. Söndagen vägde de in en 7,89-kilos laxfisk. Löjligt fiske över grynnor norr om Stavas Knall var platsen och metoden. Salmon Showdowm, en tävling i tävlingen (nyhet i år) togs dock hem av Team Far och son Karlsson via följande fiskar 7,89 kg, 7,72 kg och 5,81 kg. Kinnekulleträffen befäster ännu en gång sin position som Vänerns VM, alltså ett trollingfiskets vårmästerskap. Nästa år (2017) firar Kinnekulleträffen 25 år.