Vänerns dag i Karlstad en tillställning för hela familjen

Lördagen 7 juni klockan 10 – 17 fylls Värmlandskajen i Karlstad av aktiviteter både på land och i vatten. Länsstyrelsen Värmland anordnar Vänerns dag för att öka intresset och kunskapen om Vänern och alla dess användningsområden.
Se program
och lista på utställare
 alla med någon koppling till Vänern att visa upp sina verksamheter.