Vad är trolling?

Trolling är ett internationellt vedertaget uttryck för släpfiske från båt med sportfiskeredskap. Vid trollingfiske fångas fisken alltid via rulle, spö, lina och bete, alltså på sportfiskeredskap. Att trolla över vida vattenvidder, söta som salta, innebär att man når fiskar och områden som den vanlige strandfiskaren sällan eller aldrig kommer åt. Det är där som trollingfisket skiljer sig som mest från andra sportfiskegrenar. Fiskarens skicklighet är däremot oftast lika avgörande för resultatet, oberoende av om plattformen man fiskar från flyter eller är landfast.

Ps. Visste Du: att Östersjölax med fettfenan i behåll (ett enligt myndigheterna synligt bevis på att laxen är vild) sedan 2013 inte får behållas enligt lag om den fångas på trolling. Notera att de är bara på metoden trollingfiske som vildlax inte får behållas. Skulle däremot samma lax fångas exempelvis på mete, spinn eller fluga får laxen behållas.