Utsättningstalen och var sättfisken sätts ut påverkar trollarnas återfångster i Vänern

Lax- och öringfisket i Vänern baseras på årliga utsättningar. Sättfiskarna sätts ut i Vänern och i Klarälven. Utsättningssiffrorna visar tydligt att merparten av småfiskarna spolas ut i Klarälven och inte i Vänern. Ska trollingfisket (gäller även nätfiske) premieras med mesta möjliga återfångster är det utsättningar i Vänern som gäller.

Utsättningarna i Vänern stoppas!
Merparten av Fortums kompensationsutsättning (cirka 175 000 st/år) sker i Klarälven. Småfiskar som efter utsättningen löper ”gatlopp” bland rovfiskar och svultna fåglar för att nå ut i Vänern. Vad Sportfishing News erfar kommer Fortum av myndigheterna anbefallas att framledes endast sätta Fortumfiskar i Klarälven. 2013 satte Fortum ut 18 752 sättfiskar (Gullspångsöring) direkt i sjön, vilket skedde vid Gaperhult.

76 387 sättfiskar 2013
Totalt sattes det ut 76 387 sättfiskar lax/öring i Vänern (notera i Vänern) 2013. 57 635 av dessa bekostades (ca. 1,2 miljoner kronor) av Laxfond Vänern samt via insamlingar, typ Silverlaxen, Trollingklubbar m.fl. Exempelvis att Sävenfors Fiskodling bidrog med fler än 1 000 smolt.

Goda återfångster 2014?
Bilden (staplarna) ovan visar utsättningstalen gjorda i Vänern åren 2001-2013. Utsättningstalen 2011/12 är de mest intressanta för fisket i närtid. De goda fångsterna höst/vinter 2013 har sin upprinnelse från den ca. 80 000 ”hyggliga” utsättningen 2011. (med beräknad tio procents återfångst = 8 000 lax/öring) I år kommer sättfiskarna från 2012 så smått börja ingå i fångsterna och kunna klubbas. Återfångsterna 2014/15 kommer med största sannolikhet bli goda, speciellt med fiskar i spannet 60-75 cm.

Nätad lax 21 kr/kg
Till pluskontot för goda återfångster kan läggas att yrkesfisket senaste tiden minskat ansträngningarna att nätledes snärja lax. Minskad lönsamhet på försåld lax är främsta orsaken. Senaste prisnotering på lax (17 januari 2014) hämtad från Göteborgs Fiskauktion var låga 21 kr/kilo + moms o avgifter.

Miljoner kronor årligen
Hur massiva framtida utsättningarna kommer bli ute i Vänern hänger samman med hur bidragsvilliga de fiskande (läs trollare) kommer vara samt om Laxfond Vänerns upphandlingar fortgår. Någonstans runt 1,5 miljoner kr/år (notera årligen) är vad som behövs till det sk. smoltkontot för att återfångsterna ska vara ungefär som de varit senaste halvåret.

Dekal = Symboliskt Fiskekort
På sociala nätsidor debatteras/tycks/tänks det titt som tätt i laxfiskefrågor. Understundom har förslaget att en statlig ”fiskelicens/fiskekort” gällande Vänern bör införas väckts. Ja, då skulle bidragsviljan (tvånget rättare sagt) rusa i höjden! Verkligheten är att det redan nu finns möjlighet att bidra med medel till smolt. Det finns faktiskt sjukligt hårt, ideellt arbetande människor och klubbverksamhet runt innanhavet som mot insättning av ett antal kronor på ”smoltkontot” i retur får en klisterdekal (FISKEKORT) som tack. Ett synligt bevis på att de bidragit till nya sättfiskar.