Undervattenskamera registrerade snabba ryck med Jaw Jacker!!!

Plötsligts så fanns den där – fisken alltså – på skärmen! I realtid kunde fiskens under isen agerande följas. Hur den närmade sig betet, smakade på mjölmasken gömd i vasst stål och någon tiondels sekund senare kroksäkert nitades fast på spöt som riggats i en Jaw Jacker.

De tre bilderna som visas här ovan är saxade från filmklipp som spelades in på en liten regnbågstjärn i Sävenfors snöovädersdagen 5 december 2013. Trots dunkelt dagsljus i kombination med humusfärgat sjövatten med ringa siktdjup fångade Marcum LX-9 kameran fisken på bild.