Träffsäker herre ny VD för Laxfond Vänern

Ny VD för Laxfond Vänern har utsetts Thomas Johansson från Mellerud. Thomas är naturintresserad med bl.a. uppdrag inom Svenska Jägarförbundet, Västra Götaland Väst. Herr Johansson som med största sannolikhet är en träffsäker herre efterträder Bo (fd VD) Thorsenius, Mellerud.

Kort om Laxfond Vänern->

Laxfond Vänern är en stiftelse som bildats av kommunerna och länsstyrelserna runt sjön. Syftet är bl.a. att skapa ett bra fiske efter lax och öring. Laxfonden finansierar årligen utsättning av smolt på skilda platser i sjön. Verksamheten leds av en styrelse på fem personer samt en vd. För att bereda frågor finns inrättat en fiskeridelegation med företrädare för fiskeintressen, naturvårdsintressen, turism m fl. Årligen hålls ett laxting där aktuella frågor presenteras. VD Laxfond Vänern Thomas Johansson [email protected] Tel 070-3474977″.

Varför så tyst kring Laxfond Vänern? Det saknas aktuell nyhetsinfo på fondens hemsida. En stilla undran. Har Laxfonden under årens lopp gjort sitt yttersta för att stötta fisket i Vänern? Trollare m.fl. har förväntat sig att fonden ska stödja utvecklingen av turistsportfisket och Vänerturismen med full kraft. Något som fonden i hög grad offentligt borde ha åsikter om med tanke på fondens mål och syften.