Ta chansen och tyck till om Vänerfiskets framtid

Visste du att: Det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern. Om det lyckas innebär det möjligheter att få medel till insatser som kan bidra till att utveckla fiskerinäringen och säkerställa ett hållbart fiske.

Vi vill gärna engagera alla som intresserar sig för fiske i Vänern, och ta del av era synpunkter.

Vad ser du för behov och möjligheter? Dina synpunkter kommer att användas som underlag när vi utformar den strategi som ska vara grund för vår ansökan om pengar till Jordbruksverket den 1 december.

Vi hoppas att du vill bidra till att förbättra Vänerfisket och därför tar dig tid att svara på två korta frågor som du hittar via länken nedan. Vi behöver ditt svar senast 30 september.

Tyck till här—->

Projektledare:

Ove Ringsby, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
www.vanerkulle.se

Tfn: 0501-39 31 94