Sveriges Organiserade Fiskeguider tillstyrker skydd av Storskarven Ph Carbo carbo

I ett remissyttrande tillstyrker Sveriges Organiserade Fiskeguider tillstyrker skydd av Storskarven Ph Carbo carbo. Däremot Mellanskarven C Sinensis som skapar problem i ekosystemet och fiskbestånd och konflikt med människor rekommenderar SOF att myndigheterna tar tydligare fokus på.

Läs Remissyttrande från SOF—>