SLU önskar trollinginfo från Östersjön 2015

Sveriges lantbruksuniversitet kommer under 2015 att göra en undersökning av trollingfiskets fångster i Östersjön på uppdrag av HaV.

Resultatet är beroende av frivilliga rapporter från de som trollingfiskar i Östersjön. SLU söker dig som trollingfiskar i Östersjön och kan tänka sig fångstrapportera tre (eller fler) trollingturer. Fisketurer utan fångst är lika viktiga som de med.

I första hand är vi intresserade av fångsten av lax och fördelningen mellan fenklippt och ej fenklippt fisk.
För ytterligare info se – laxforskning.se->

Är du trollingfiskare och fiskar i Östersjön tveka inte utan anmäl dig på Trolling->

Dina svar lagras anonymt och kan inte kopplas till din person. Du kan använda samma länk för att rapportera fler trollingturer senare om du önskar. Det finns även möjlighet att rapportera på en pappersblankett. Sänd namn och adress till Anders Kagervall [email protected] så skickar vi blankett med portot betalt till dig. Vi kommer även att distribuera blanketten via hamnar och butiker. Mvh, Anders Kagervall, SLU, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm.