Sävenfors Fiskodling levererade 10 000 ”gullspångare” till Vättern

En höstlig utsättning av 10 000 tvåsomriga Gullspånglaxar från Sävenfors Fiskodling sjösattes idag, den 20 oktober i Starbäcks hamn, Vättern.  Smålaxar med snittvikt 94 gram som i fyra veckors tid innan utsättning ”boostats” med specialfoder innehållande bl.a. extra vitaminer. Senaste veckan har smålaxarna dock fått avstå mat, vilket gör att de tål omställningen till lastning/transport/utsättning galant. Mera på pluskontot är att Sävenfors Fiskodling som enda Gullspångslaxodling har strömbildare i odlingsbassängerna som ger vältränad sättfisk. Även lastmetoden av fisken på Sävenfors fiskodling sker så skonsamt som möjligt via sk. Arkimedes skruv. Se bilden här ovan. På andra odlingar sugs! alternativt håvas fisken till transporttanken. Frisk och väl konditionerad sättfisk är eftersträvansvärt och bör i förlängningen resultera i god tillväxt samt höga återfångsttal. Vätterns många laxfiskare är att gratulera. Uttryck som sexpack, full balja och sinnesjukt fiske osv. lär även framgent finnas med i laxtullarnas vokabulär.

Ps. Vad Sportfishing News erfar kommer Sportfiskeförbundet framledes av Länsstyrelsen överta upphandlingen av sättfisk till Vättern.