Sättfisk i Vänern och Klarälven 2014

Lax- och öringfisket i Vänern baseras på årliga utsättningar. Sättfiskarna sätts ut i Vänern och Klarälven. 2014 års utsättningssiffror visar att merparten av småfiskarna spolats ut i Klarälven och inte i Vänern. Ska båtsportfisket och nätfiske premieras med mesta möjliga återfångster är det utsättningar i sjön, alltså Vänern som gäller.

Noterbart i sammanhanget är att utsättningarna av ettårig fisk ökat i omfattning och landar på 77 151 ettåringar i Klarälven och Vänern 2014.

En ettårig fisk väger cirka 20-35 gram i jämförelse med ett tvåårigt smolt som väger runt 120 gram. Varför satsa på ettårig fisk? Svar; minskade/lägre odlingskostnader är en av orsakerna. Hur återfångsterna blir visar sig först om två-fyra år då det är först då som ettåringarna nått lagliga 60 cm längd och får ilandföras.

87 839 sättfiskar i Vänern 2014
GÖ  3 000 Silverlaxen Sävenfors Fiskodling–>
GL  1 700 Mellerud Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)

GÖ 17 650 (ettårig) Gaperhult (Fortum Fiskodling)
GL 24 994 Gaperhult (EM-lax Fengersfors Fiskodling)

GÖ  2 500 (tvåsomrig) Säffle Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 500 (tvåsomrig) Grums Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)

GL   9 520 Baggerud (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 000 Baggerud, Kristinehamn Trollingklubb (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  2 000 (ettårig) Baggerud (Fortum sponsrade – en sättfisk per inkommen fångstrapport till Sportfiskarnas fångstrapporteringsprojekt)

GL 20 475 Brommösund (Sävenfors Fiskodling)
GÖ  1 500 Brommösund Askeviks camping (Sävenfors Fiskodling)

Sättfisk i Vänern 2014 = 63 189 tvåårig, 5 000 tvåsomrig & 19 650 ettårig.

Gullspångslax      (GL) 56 689 stycken tvåårig smolt.
Gullspångsöring (GÖ) 31 150 st, varav 5 000 tvåsomrig och 19 650 ettårig).

Bra jobbat!
Insamlingsverksamhet i Trollingklubbar m.fl. samt sponsring (fisk från Sävenfors o Fortum) är en viktig del i Vänerns framtida laxfiske då dessa aktörer 2014 bidragit med 15 200 sättfiskar till ett värde över 300 000 kronor.

193 132 sättfiskar i Klarälven 2014 (Fortum Fiskodling)
KL (Klarälvslax)         71 981
KL                              26 211 (ettårig)
KÖ (Klarälvsöring)     18 094
GL                              31 290 (ettårig)
GÖ                             45 556