Regnbågen poulär put-and-take-fisk…

Regnbågen är sedan i slutet av 1950-talet en av våra populäraste put-and-take fiskar. Och många inom sportfiskeleden har faktiskt inlett sin fiskekarriär med en regnbåge på kroken. Måhända har ”nya” regnbågsfiskare kommit till senaste tiden (februari 2015) med anledning av det stora ”put” av cirka 70 000 regnbågar till ett värde på dryga sex miljoner kronor i Siljan härförleden. Bågarna i Siljan uppvisar hygglig snittvikt, typ trekilosfiskar. En trepannors regnbåge är en grann fisk, men den behöver växa till ytterligare ett tiotal kilo för att nosa på svenska rekordet.

En regnbåge med vikt 12,838 kilo som fångades sommaren 2013 i Jämtländska Börtnan är en av de tyngsta ”bågarna” som dragits upp i svenskt vildvatten i modern tid. Svenska rekordregnbågen, en 14,16 kilos kommer även den från Börtnan och fångades den 9 maj år 2000 på spinnmete agnad med pellets av Johan Handler, Åsarna. Börtnan ingår i Ljungans vattensystem och det är ett 20-tal år sedan som regnbågen kom till byn då en fiskodling tilläts. Sedan dess har småbågar regelbundet läckt ut genom odlingskassarnas maskor. Fiskar som i frihet sedan växt sig stora på foderspill från odlingen.

Världsrekordet, en rymling lyder på 48 lbs (21,75 kg) och fångades september 2009 i Lake Diefenbaker, Kanada på spinnfiske.

The Worlds Largest Rainbow Trout, Lake Diefenbaker, Canada->

Världsrekordfisken var en triploid fisk, vilket betyder att den hade framställts genom att romkornet chockats med förhöjd temperatur eller högt tryck efter befruktning. Den triploida fisken har tre kromosomuppsättningar mot normalt två. Motivet att odlingsvägen producera triploider är att det ska ge förbättrad tillväxt och sterilitet. Fördelen med steril fisk påstås vara att man minimerar potentiella miljöproblem med fisk som används i fria vatten eller matfiskodling.