Paraplyfiske! Något för svenska vatten?

En riggning med flera beten, modell paraply är ”inne” i USA, exempelvis inom bassfisket. Umbrella Rig påstås vara så pass effektivt att nämnda riggning förbjudits i vissa bass tournaments.

Vår svenska abborre liknar bass. Funkar ett spretigt paraplyfiske på svenska borrar? Sportfishing News testade paraplyfiske senhösten 2014 på abborre med godkänt resultat. Iden med att tätt rigga några beten (med krok / utan krokar) och efterlikna ett stim av småfisk fungerar att locka rovfisk att piggna till och med största sannolikhet är Vätterröding en sådan fisk.

Se filmklipp Fishing Umbrella Rigs->

Se paraplyfiske, modell tunggung Alabama Rig Musky->