Odlad Vänerlax spisade mört!

Vänerlax som odlas börjar sitt liv i ett kar på en fiskodling. Från yngel till färdig sättfisk matas den med pellets. Väl ute i frihet, alltså i sjön ska den söka föda på egen hand. Långt därute på de vida vidderna ska hungern stillas med pelagisk levande arter som siklöja, nors och storspigg. ”Alla” som någon gång rensat en semiförvildad Vänerlax kan intyga att någon av ovanstående ”laxföda” påträffats. Det finns dock undantag. Ett är från häromdagen då fiskeguide Petter ”Salmonseeker.se” Larsson tillsamman med gäster ombord bärgade blankfisk cirka en distans utanför Kils udde, Vänern.

Bottendjupet var 40 meter. På ena djupriggen tio meter ned i vattenmassorna drogs en tacklad benlöja fram. Tjong i strängen och upp kommer en 75 cm kort, smällfet Gullspångslax med vikt 6,1 kilo. En trind kämpe med svullen buk. Väl iland rensades fisken och i dess magsäck plockades fem fiskar ut, däribland en spigg och en siklöja. Så långt var allt som vanligt. Däremot övriga tre fiskar var vitfiskar, typ mört (den längsta mätte 17 cm) och björkna. Petter har över 20 års erfarenhet av laxfiske i Vänern och aldrig tidigare noterat eller ens hört talas om att lax tuggar vitfisk. Lax är de vida och djupa vattnens fisk. Vitfisk däremot ska ju leva grunt strandnära. Här finns frågetecken att räta ut. Finns det någon av er läsare som kan bidraga med sakligt svar eller berätta om ni hittat udda fiskar i lax. Mejla [email protected]