Nya fiskeregler i nedre delen av ån Tidan, Mariestad

Ån Tidan är hela 19 mil lång från källflöde till dess mynning i Vänern vid Mariestad.  Åns nedre turbulenta sträckning har lekbottnar som passar högt rankade fiskarter som sjölevande öring, asp och gös. För att skydda dessa arter fullt ut från att fångas på spö har fiskereglerna stramats upp ytterligare på sträckan Tidans Fiskevårdsområdesförening nedre del som förvaltas/organiseras av Mariestads Sporfiskeklubb med Sten-Gunnar Stéenson i spetsen.

Vid Skolberget, mitt inne i Mariestad ligger en av Sveriges viktigaste lekplatser för asp. Det har konstaterats att ett stort antal lekfiskar av misstag felkrokats (inte alls ovanligt att kroken fastnat i fisken rygg) och skadats. Fiskelagen 2004:37 §3 är tydlig och riktat fiske efter asp är förbjudet under april och maj i tillrinnande vattendrag till Vänern.

När det gäller fiske efter romstinna göshonor har det tills nu varit okej att göra så. Merparten av lekgösarna har klubbats då Catch and release inte är påtagligt populärt fiskesätt just här. För att säkerställa ett framtida bra bestånd av gös har Mariestads Sportfiskeklubb därför infört ett helt fredat område vid gösleken. Från bron vid Göteborgsvägen och nedströms till Marieholmsbron vid residenset är allt fiske, utom håvfiske efter nors, förbjudet från 1 jan. till och med 25 maj. Den ”vanliga” gösfredningstiden fr. o. m. 25 april t.o.m. 25 maj gäller i övriga delar av Tidans nedre Fiskevårdsområde.