Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2015

Pressmeddelande; Länsstyrelserna runt Vättern kommer att genomföra en enkätundersökning över fritidsfisket på Vättern 2015 samt kompletterande fältobservationer av fritidsfiskets omfattning. Vårt mål är att skapa en aktuell bild av hur fritidsfisket och dess fångst utvecklats. Även hur mycket fisk som återutsätts efter fångst. Beräkningar kommer att kombinera data från enkätundersökningen och fältobservationer. Uppgifterna är viktiga för att Vätterns fisk och kräftor ska kunna förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt, vilket kan ge ett ännu bättre fritidsfiske i framtiden. Fritidsfiskeundersökningen kan även visa hur många som fiskar på Vättern, vilket är viktigt för att visa på Vätterns betydelse för bygden runt Vättern.

Bakgrund
Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för husbehovsfiske och trolling. Från 1994 upphörde inrapporteringen i och med att den nya fiskelagen infördes. Regelverket för fisket i Vättern har under de senaste decennierna genomgått flera förändringar. Från och med år 2000 har återkommande fritidsfiskeundersökningar genomförts, senast var 2010. Tidigare undersökningar visar att sportfisket har ökat och fortsätter att öka medan det traditionella husbehovsfisket med nät, långrev med mera minskar. Eftersom fritidsfisket och bestånden av flera för fisket viktiga arter hela tiden förändras är det nu hög tid för en ny undersökning.

Ytterligare info->