Norska Havarikommisjonen fann flera allvarliga fel på olycksbåten

Att idka båtsportfiske innebär ett visst risktagande. Trots säkerhetstänk sker olyckor ändå. Lyckligtvis är merparten av uppkomna situationer av lindrigare art – men i sällsynta fall inträffar dock mardrömscenariot dödsfall.

Vid fiske från egen båt ligger ansvaret på det personliga planet att hålla grejorna i trim. Bokas hyrbåt förväntas det att uthyraren tillhandahåller sjöduglig skuta. En sjösäker båt är en bra början på fisketuren. Lägg därtill utbildning i nautisk kompetens så säkras båtturen upp ytterligare ett hack.

Ett tredje alternativ att komma ut på vida vattenvidder utan att vare sig kunna fixa med båtar eller behöva hålla i rodret är att boka en ”säker” fiskeguide med sjöduglig båt. Tyvärr har det hänt att även till synes säkra guidebåtar hamnat i sjönöd med tragisk utgång som följd. Detta var vad som hände den 6 juli 2014 vid Nordnorska Nordic Safari Havsfiske Mehamn->


Citat; ”Statens havarikommisjon for transport (SHT) fikk melding om sjøulykken 6. juli 2014 kl. 16.20 fra Hovedredningssentralen Nord-Norge. I følge meldingen hadde en 23 fots utleiebåt kantret med fem svenske turister og en guide ombord mens de var på fisketur. Alle personene havnet i sjøen. De ble raskt hentet opp av sjøen av en annen båt. En av turistene omkom. SHT reiste til Mehamn for å innhente vitneopplysninger og gjennomføre tekniske undersøkelser av fartøyet, søsterfartøyet, samt tre andre modeller av Dolmøy 230->

Havarikommisjonen fann flera allvarliga fel på båten-> att tillverkaren kopplades in omedelbart. SHT skall dessutom se över regelverket för denna typ av fartyg samt regelverket runt uthyrningsverksamheten.