Meterlånga Vänergäddor är gammelgäddor på riktigt!

Vänergädda gammelgädda gädda storgädda metergädda våren 2016 outdoor björn blomqvist

Att jaga Vänergädda med spö har ökat i popularitet under senare år. Gäddfiske är kul och delad glädje sägs vara dubbel glädje, vilket förhoppningsvis även gäller gäddfiskare. Men allt är inte frid och fröjd med Vänerns gäddbestånd.

Vänerns Vattenvårdsförbund årsskrift 2015 sidorna 10-15 presenterades intressanta Vänergäddfakta. Som att fångsterna av gädda under senare år minskat i Vänern, vilket kan bero på att vattenståndsregleringen påverkat beståndet.

Fångsterna har varit signifikant lägre under den senaste sexårsperioden, det vill säga efter den förändrade tappningsstrategin som påverkar föryngringen som sker över grunda lekbottnar.

Sexton år att bli en metern lång!
De Vänergäddor som ålderbestämts visade inledningsvis på en snabb tillväxt och efter fem år hade de uppnått cirka 60 cm längd. Därefter mattades tillväxten av och för att nå meterlängd tog det en Vänergädda i snitt sexton år! Meterlånga Vänergäddor och än längre är i ordets rätta bemärkelse gammelgäddor på riktigt. Hur gamla fiskar kan bli varierar från art till art. Exempelvis de äldsta rapporterade gäddorna från England sägs ha varit 30 år, Finland 33 år och 20 år i Sverige.

(Yrkesmässigt uttag av Vänergädda 2015 landades det 31 860 kilo)